آدرس دفتر مرکزی:

ارومیه خیابان مولوی 1 ، نبش کوی 3 ساختمان ایرانی ، طبقه 1 ، واحد 2

تلفن: 12 83 3343 044   فکس : 22 83 3343 044

ایمیل :                   Info@altayboiler.co 

babak.ayrimi@gmail.com

آدرس دفتر تهران:

 فلکه دوم صادقیه - چهار راه اسدی - خانم کریمیان

تلفن: 71 51 956 0935